TERAPIA INDYWIDUALNA:

-Terapia Integracji Sensorycznej (SI)
-Terapia ręki
-Terapia pedagogiczna
-Terapia poznawczo-behawioralna
-Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)
-Zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole
-Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

TERAPIA GRUPOWA:

-Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
-„Mali Herosi” – trening umiejętności szkolnych dla dzieci
-„Stawiam na siebie” – trening asertywności

PORADY I KONSULTACJE:

-Terapeuta Integracji Sensorycznej
-Pedagog
-Pedagog specjalny
-Terapeuta ręki

DIAGNOZY:

-Diagnoza pedagogiczna
-Diagnoza procesów integracji sensorycznej
-Diagnoza gotowości szkolnej